ต้นหอม..ผักชี

posted on 23 Sep 2009 14:08 by psyfer

เมื่อวันก่อนของวันก่อนของวันก่อนนนน ฯ (แปลสั้นๆ ว่าเมื่อหลายวันก่อน)
แม่ให้ไปซื้อต้นหอมผักชีที่ตลาด
กลัวจะลืม..
เลยเดินไปท่องไป สันดานผวน ก็เดินไปท่องไปผวนไป

ต้นหอมผักชี ต้น-ี ผักชอม แต๊ดแต๋ไปเรื่อย
พอไปถึงแผงขายผัก มันดั๊นนน
ตกตรงต้น-ี ผักชอม ผักชอมพอดี

อรชุมาก็บอกแม่ค้าเล๊ย เอาต้น-ี ผักชอมค่ะ
คนมองเต๊ม อ๊ายอาย 

ว่าจะไม่ไปแผงผักสักพัก เผื่อคนขายลืม